Připraveni se přihlásit?

Zde najdete odkaz na online formulář, pomocí kterého přihlásíte své dítě na aktuální ročník tábora Brutt.

Propozice 2023

Zde si můžete stáhnout veškeré potřebné informace o letošním táboře.


Bezinfekčnost

Stáhněte si také potvrzení o tom, že vaše dítě nepřišlo těsně před táborem do styku s infekčním onemocněním. Odevzdává se až při odjezdu na tábor!!


Lékařské potvrzení

Nejpozději u autobusu je nutné odevzdat také posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který Vám potvrdí praktický lékař. Platnost posudku je 24 měsíců.

(Někteří praktičtí lékaři mají svůj vlastní tiskopis. Rozhodně
netrváme jen na této verzi.)